Nga Agustin Mirakaj


Në një botë ku demokracia është parë gjithnjë si një parim themelor, “Federata Pan Shqiptare Vatra” në USA ndodhet nën një diktaturë totale, duket e pabesueshme. Por, fatkeqësisht, historia ka treguar se edhe në kohërat moderne, ka vende “organizata”ku të drejtat dhe liritë e njeriut janë shtypur në mënyrë brutale. Në këtë artikull do të eksplorojmë realitetin e “Vatrës”, një vendi ku nuk mbahen më votime, anëtarët shkarkohen dhe kërcënohen. Drejtuesit grabitqar sillen si komuniste te vertet.

Në “Vatër”, çdo formë e demokracisë është e shfuqizuar. Persona kanë marrë kontrollin e plot dhe ka vendosur një sistem autoritar që nuk lejon asnjë formë të lirive civile. Në vend që të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, ky grup vendos vetë se kush do të jetë edhe kush do të përjashtohet. Kjo sjellje e papranueshme shkel parimet themelore të demokracisë.

Në “Vatër”, anëtarët janë të shkarkuar dhe të persekutuar. Ata që kundërshtojnë regjimin autoritar janë shënjestra e kupolës dhe përballen me kërcënime dhe dhunë. Liritë individuale dhe të shprehjes janë shfuqizuar plotësisht dhe kushdo që ndërmarrë veprime kundër regjimit rrezikon të vuajë pasojat e rënda.

Kjo situatë e trishtueshme në “Vatër” tregon se si një diktaturë totale mund të kontrollojë dhe shtypë popullin. E drejta për të votuar është mjeti kryesor për të shprehur vullnetin e vatranëve dhe për të zgjedhur liderët që ata dëshirojnë. Në mungesë të kësaj të drejte themelore, anëtasrësia nuk ka asnjë mjet për të ndryshuar situatën.

Kjo histori e trishtueshme në “Vatër” duhet të na bëjë të reflektojmë për rëndësinë e lirisë, demokracisë dhe drejtësisë në shoqërinë tonë. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për kërcënimet që vijnë nga diktaturat dhe të punojmë së bashku për të mbrojtur dhe promovuar vlerat tona demokratike. Vetëm nëpërmjet përkushtimit të përbashkët për drejtësi dhe liri, mund të sigurojmë një Vatër te QËNDRUESHME.

Kryetari
Vatra Manhattan Branch
Agustin Mirakaj