Donald J. Trump/Ne kurrë nuk do të jemi një vend socialist apo komunist.

Ne kurrë nuk do të jemi një vend socialist apo komunist. Nëse nuk jeni të lumtur këtu. Mund të...

Read More