Shqipëiria duhet të hartoi ligjin që e barazon komunizmin me nazizmin

Shqiptarët duhet te kërkojnë referendum për vendosin e ligjit që të barazoi komunizmin me nazizmin...

Read More