Sapo përfunduam një mbledhje ku morën pjesë përfaqësues nga të gjitha Universitetet e vendit dhe diskutuam mbi premtimet që janë bërë. Gjatë diskutimeve konstatuam se shumica prej tyre nuk janë zbatuar dhe përmbushur siç na është thënë.

Për këtë kemi marrë vendimin që ditën e mërkurë do të zhvillohet protesta e studentëve mbarë kombëtare. Ata që kanë mundësi të shkojnë në Tiranë do të shkopjnë atje, ndërsa të tjerët nëpër oborret e fakulteteve. Edhe studentët e Korçës do të protestojnë dhe lidhur me mënyrën se si do të organizohet do të caktohet me një vendim tjetër. Ditën e sotme ne morëm dhe analizuam pikat e “Paktit për Universitetin” një për një dhe konstatuam se ato nuk janë përmbushur”, tha njëra prej studenteve.