Judicial Watch –Dokumente të reja të Departamentit të Shtetit tregojnë se USAID ka punuar me Grupin Soros për të kanalizuar para në ‘Ushtrinë Mercenare’ të aktivistëve të së majtës ekstreme në Shqipëri

Zyrtarët e Ambasadës së SHBA në Shqipëri trajnohen të punojnë drejtpërdrejt me njerëzit e Sorosit duke kanalizuar paratë e Granteve në Operacionet e se Majtës që sulmojnë grupet tradicionale pro-amerikane, qeveritë dhe politikat në emër të ‘Shoqërisë Civile’

Washington, DC – Judicial Watch publikoi 49 faqe të dokumenteve të reja të marra nga Departamenti Amerikan i Shtetit mbi financimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për organizatat jofitimprurëse të krahut të majtë të George Soros në Shqipëri. Dokumentet trajtojnë kryesisht aktivitetet e bashkëpunëtoreve të lartë te Soros në Shqipëri, Andi Dobrushi, drejtor i Fondacionit të Shoqërisë së Hapur-Shqipëri, i cili është angazhuar në mënyrë aktive në kanalizimin e financimit të asaj që kryeministri hungarez Viktor Orban e quan ‘ushtrinë mercenare’ të Sorosit. Dokumentet tregojnë paratë e granteve të SHBA që rrjedhin përmes organizatave joqeveritare (OJQ) që pretendojnë të promovojnë ‘shoqërinë civile’, ndërsa në fakt sulmojnë grupet, qeveritë dhe politikat tradicionale proamerikane.

Judicial Watch ngriti një padi më 26 maj 2017 bazuar ne Ligjin mbi Lirinë e Informacionit (FOIA) kundër Departamentit të Shtetit të SHBA-ve dhe USAID-it, pasi ata nuk kthyen përgjigje ndaj kerkeses së 31 mars 2017, bazuar ne Ligjin e FOIA-s (Judicial Watch kundër Departamentit Amerikan të Shtetit dhe SHBA Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar (Nr. 1: 17-cv-01012)).

Të dhënat tregojnë se Dobrushi një bashkëpunëtor operativ i Soros, ishte personi i parë në listën e të ftuarve nga ambasadori i atëhershëm i SHBA në Shqipëri, Donald Lu, për të marrë pjesë në një ‘organizimin rreth zgjedhjeve ‘ të mbajtur në Ambasadën e SHBA më 27 prill 2015. Ngjarja kishte për qëllim ‘të ndihmonte nisjen e asistencës amerikane për zgjedhjet lokale të qershorit ‘, që po mbaheshin në Tiranë, Shqipëri. Siç ka raportuar më parë Judicial Watch në një njoftim për shtyp në 4 prill 2018, Ambasadori Lu ka qenë i lidhur ngushtë me Sorosin dhe qeverinë socialiste në Shqipëri, të cilën ai e ndihmoi duke mohuar vizat e SHBA-ve për juristët konservatorë nga parti konservatore në Shqipëri. Lu është emëruar nga administrata Trump për t’u bërë ambasador i SHBA në Kirgistan.

Përveç kësaj, një e-mail nga Ilva Cuko, një specialiste programi në Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SHBA në Tiranë, fton disa njerëz, duke përfshirë Dobrushin, në një ‘Takim të Rishikimit të Granteve të Donatorëve’ në Ambasadën Amerikane, në të cilën pjesëmarrësit do të shqyrtojnë aplikacionet për grante të paraqitura nga OJQ-të që kërkojnë para nga granti i tatimpaguesve të SHBA nga Departamenti i Shtetit. Cuko thotë se ‘do të donte të ftonte në një diskutim mbi këto propozime. Të dhënat dhe komentet tuaja të vlefshme do të përdoren nga Komisioni i Demokracisë i Ambasadës së SHBA, i cili ka autoritetin përfundimtar në dhënien e granteve.’

‘Cuko më 28 gusht 2015, gjithashtu ftoi Dobrushin të merrte pjesë në një tjetër program të Granteve të Vogla të Komisionit të Demokracisë të Ambasadës së SHBA-ve, ‘Shqyrtimi Teknik i Propozimit të Grantit’ më 3 shtator në Ambasadën e SHBA-ve. Në këtë takim, Cuko tha se ata do të përqendrohen në aplikimet që kanë të bëjnë me ‘antikorrupsionin’.

Ironikisht, nën udhëheqjen e mikut të ngushtë të Sorosit, kryeministri socialist Edi Rama, i cili mori pushtetin në vitin 2013, korrupsioni në Shqipëri fluturoi ne qiell, me trafikun e kanabisit ne vend duke rritur ate 300 për qind midis viteve 2016 dhe 2017.

Në një email, me 22 shkurt 2016, Cuko përsëri fton disa njerëz, duke përfshirë Dobrushin, në një tjetër ‘Mbledhje të Rishikimit të Donatorëve’ të mbajtur në Ambasadën e SHBA më 26 shkurt ku Dobrushi do të ishte në gjendje të ndikojë mbi zyrtarët e Ambasadës që kanë ‘autoritetin përfundimtar në dhënien e granteve ‘.

Një dokument tjetër, i titulluar ‘Udhëzimet për Programin e Granteve të Vogla të Komisionit të Demokracisë’, tregon se kërkesat për grante që operativi i Soros po shqyrtonte janë pjesë e një programi të Departamentit të Shtetit që manaxhon në Evropën Lindore dhe Shtetet Baltike të quajtur ‘Programi i Granteve te Vogla i Komisionit për Demokraci ‘, i cili supozohej të’ promovojë demokracinë në nivel lokal ‘. Udhëzimet gjithashtu sqarojnë se programi ‘mbështet iniciativat e organizatave joqeveritare lokale (OJQ) të angazhuara në ndërtimin e bazave shoqërore dhe intelektuale të demokracisë, zgjidhjen demokratike të problemeve, forcimin e aktivitetet mbikëqyrëse të shoqërisë civile dhe institucionalizimin e proceseve të hapura dhe pluraliste politike ‘.

Përveç Shqipërisë, Judicial Watch gjithashtu ka ngritur bazuar ne Ligjin FOIA (Mbi te drejten e Informimit) ndaj Departamentit të Shtetit dhe USAID për të dhënat për financimin dhe aktivitetet politike të Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur te George Soros në, Maqedoni, Rumani dhe Kolumbi.

‘Administrata e Obamës i dorëzoi veprimtaritë kryesore të Departamentit të Shtetit për George Soros, veçanërisht në Shqipëri’, tha Tom Fitton i Judicial Watch.

‘Shteti Hije vazhdon të përafrohet me Sorosin duke përdor Departamentin e Shtetit në vende të tilla si Shqipëria për të nxitur agjendën e tij radikale. Dhe, natyrisht, dollarët e taksave për Soros-in jashtë vendit,  çliron burimet për aktivitetet e tij këtu në Shtetet e Bashkuara ‘.

Në një dokument të mëhershëm lidhur me këtë padi, Judicial Watch mori 32 faqe të të dhënave që tregojnë se administrata e Obamës i dërgoi fondet e taksapaguesve të SHBA-ve në një grup të mbështetur nga Soros që përdorte paratë për të financuar aktivitetet politike të se majtës në Shqipëri. Kjo përfshinte bashkëpunimin me qeverinë socialiste të vendit për të nxitur ‘reforma’ shumë të diskutueshme gjyqësore. Të dhënat gjithashtu tregojnë se si operacioni Soros ndihmoi Departamentin e Shtetit të rishikojë aplikimet për grante nga grupe të tjera për financimin nga taksapaguesit. Fondet e USAID-it u kanalizuan tek Fondacionet e Shoqërisë së Hapur të krahut të majtë te Soros në Shqipëri, veçanërisht në përpjekjet e operacionit Soros për t’i dhënë qeverisë socialiste kontroll më të madh të gjyqësorit. USAID thuhet se ka dhënë 9 milionë dollarë në vitin 2016 për fushatën ‘Drejtësia për të gjithë’, e cila mbikëqyret nga ‘East West Management Institute’ i Sorosit.

Në një dokument të mëhershëm lidhur me këtë padi, Judicial Watch mori 32 faqe të të dhënave që tregojnë se administrata e Obamës i dërgoi fondet e taksapaguesve të SHBA-ve në një grup të mbështetur nga Soros që përdorte paratë për të financuar aktivitetet politike të se majtës në Shqipëri. Kjo përfshinte bashkëpunimin me qeverinë socialiste të vendit për të nxitur ‘reforma’ shumë të diskutueshme gjyqësore. Të dhënat gjithashtu tregojnë se si operacioni Soros ndihmoi Departamentin e Shtetit të rishikojë aplikimet për grante nga grupe të tjera për financimin nga taksapaguesit. Fondet e USAID-it u kanalizuan tek Fondacionet e Shoqërisë së Hapur të krahut të majtë te Soros në Shqipëri, veçanërisht në përpjekjet e operacionit Soros për t’i dhënë qeverisë socialiste kontroll më të madh të gjyqësorit. USAID thuhet se ka dhënë 9 milionë dollarë në vitin 2016 për fushatën ‘Drejtësia për të gjithë’, e cila mbikëqyret nga ‘East West Management Institute’ i Sorosit.