Shqiptarët duhet te kërkojnë referendum për vendosin e ligjit që të barazoi komunizmin me nazizmin dhe të ndaloi shpërndarjen e simboleve apo monumenteve komuniste.

Sikurse Ukraina ku Gjykata Kushtetuese mbeshteti me ligj denimin e monumenteve komuniste dhe simboleve te saj.

Ne Shqipëri “Regjimi komunist, shkaktoi dëme të pariparueshme gjatë periudhës së saj 45vjecare. Duke shkelur të drejtat e njeriut gjatë gjithë ekzistencës së saj.

Komunistët kishte kontroll të plotë mbi shoqërinë. Persekutuan, vranë, burgosën me represione të motivuara politikisht, shkeli të drejtat ndërkombëtare, kushtetutën dhe ligjet e saj”.

Ne Shqipëri ky ligj hap rrugën për heqjen e të gjitha monumenteve komuniste që nuk lidhen me Luftën e Dytë Botërore.

#UnëJamShqiptarëDheJoKomunist

A.M