Një nga gazetarët e pranishëm në konferencë e ka pyetur kryeministrin; nëse ishte konsultuar dhe kishte marrë mbështetjen e BE dhe SHBA, për të ndaluar hyrjen e shqiptarëve në këto vende nëse prishin zgjedhjet, por përgjigjja e “ambasadorit” Rama ishte mbyllja e konferencës dhe ikja “me vrap”.

Gazetarja: Zoti kryeministër, ju deklaruat pak ditë më parë se të gjithë shqiptarët që prishin zgjedhjet do t’ju ndalohet hyrja në SHBA dhe BE. Keni marrë konsultim me këto vende.

Rama: Siç e dëgjuat edhe nga spikerja, nuk lejohen pyetjet jashtë kësaj teme. Kush i meriton, do t’i marrë këto pyetje kur t’i meritojë.

Spikerja: Ka më pyetje? Konferenca mbyllet!