Një ndër memet më epike është edhe kjo e fundit. Në një foto vërejmë disa gomerë dhe kryeministrin Rama në mes ku emërohet si “Qeveria e Re”.