Sot, Presidenti Donald J. Trump deklaroi se ekziston një emergjencë në Distriktin e Kolumbisë dhe urdhëroi ndihmën Federale për të plotësuar përpjekjet e reagimit të Qarkut për shkak të kushteve të emergjencës që rezultojnë nga Inaugurimi i 59-të Presidencial nga 11 Janar deri më 24 Janar 2021.

Veprimi i Presidentit autorizon Departamentin e Sigurisë Kombëtare, Agjencinë Federale të Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), për të koordinuar të gjitha përpjekjet për lehtësimin e katastrofave që kanë për qëllim lehtësimin e vështirësive dhe vuajtjeve të shkaktuara nga emergjenca në popullatën lokale dhe për të siguruar ndihmën e duhur masa emergjente, të autorizuara sipas Titullit V të Aktit Stafford, për të shpëtuar jetë dhe për të mbrojtur pronën dhe shëndetin dhe sigurinë publike, dhe për të zvogëluar ose shmangur kërcënimin e një katastrofe në Distriktin e Kolumbisë.

Në mënyrë të veçantë, FEMA është e autorizuar të identifikojë, mobilizojë dhe sigurojë sipas gjykimit të saj, pajisjet dhe burimet e nevojshme për të lehtësuar ndikimet e emergjencës. Masat mbrojtëse emergjente, të kufizuara në ndihmën e drejtpërdrejtë Federale, do të sigurohen me 100 përqind financim Federal.

Pete Gaynor, Administrator, Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA), Departamenti i Sigurisë Kombëtare, e quajti Thomas J. Fargione si Zyrtar Federal Koordinues për operacionet Federale të Rimëkëmbjes në zonën e prekur.

PËR ME INFORMACION TE ME TUJSHME MEDIA DUHET TE KONTAKTOJE PËRMES NR (202) 646-3272 OSE FEMA-NEWS DESK@FEMA.DHS.GOV.