Nga Agustin M, Mirakaj

Sot ne perballëmi me nje fenomen që quhet përbindesh. Shqipëria po përjetonë monentet të veshtira në historine e saj gjatë perjudhës demokratike 30 vjecare.

Mazhoranca e sotme (ish pushtetarët komunistë) bijët e baballarëve me forma të ndryshme gjithmon kanë synuar të shohin vetveten drejt lindjes.

Ne sotë duhet të zgjohemi dhe të bashkohemi me një qëndrim unik të përbashkët.

Shqipëria pro perëndimit.