Si ndikon teknologjia sot tek të rinjët në psikologjinë e tyre?

Nidikimi i teknologjisë sot tek të rinjët ndikon:

 1. Po ,rëndon psikologjinë e të rinjëve
 2. I ka lodhur psikologjikisht
 3. I ka bërë pasiv për jeten
  Pra mund të themi se: Përdorimi i teknologjisë po ndikon më shumë negativisht sesa pozitivisht.

Ç’farë pasojash po sjell përdorimi i teknologjisë tek njeriu?

Pasojat janë të shumëllojshme , pasjoja e pare është : Marrja dhe dhënia e informacionit se sa i sakt është siç e thamë dhe më lart . Rëndimi i madhë psikologjikisht dhe mund të themi që të rinjët , ndihen të dobishem në bazë të lajkave që po marrin.

Sa të varur janë sot të rinjët mbas përdorimit të teknologjisë?
Duke qenë se; Prindërit nuk po i kushtojnë shumë vëmendje fëmijeve të rinjëve ateherë mbeshtetja pas prinderit për të rinjët është vet përdorimi i teknologjisë.
Prandaj mund të themi: Se sot po rritet më shumë përdorimi i teknologjisë nga mungesa e vigjilencës së prindërimit.

Anët pozitive dhe negative që sjell sot përdorimi i teknologjisë.

Qerime Daçi


Anët pozitive janë: 1.Marrja dhe dhënja e informacionit

 1. Kryrja e proçeduarave të ndryshme
 2. Kthimi i informacionit në orare të ndryshme…
  Anët negative:
 • Ndikimi në mirëfunksionimit të shëndetit mendor të njeriut ku këtu prek psikologjin e njeriut, dhe lidhjen mendore-fizikore të njeriut.
  -Përjetimi i gjendjes së stresit dhe rritjen e agrisivitetit .
  -Pra vet përdorimi i teknologjisë tek të rinjët është një like dhe një pelqim.

A kemi nevoj për kaq avancim të madhe teknologjik?
Teknologjia sot ka përparuar shumë ç’farë po ndodh me këtë lloj përparimi teknologjik mbi njeriun?


-Njeriu po bëhet jo aktiv

 • Njeriu po bëhet jofunksionues në çdo lloje mënyre.
  Lind pyetja : Ku përdorimi i teknologjis ka arritur të kryej funksionet njerzore , ç’farë mund të kryej vet njeriu? Prandaj mund të themi : Se nuk kemi nevoj për avancim kaq të lart të teknologjisë.

Mesazh: Nga përparimi dhe përdoeimi i teknologjisë njerzit nuk po dijn të lexojnë rrjedhëshëm, dhe shkrimi i tyre është me gabime të shumta autografike .
Pra: Ka humbur shkrim-leximi.

Nga: Manjola Daçi (Koka)
Qerime Daçi.