Institucionet shtetit jane mbushur plot me ish sigurimit, sidhe policia e shtetit. Jane numeruar 519 sigurimsa. Pavaresisht ne pergjigjen per kerkeses anashkaloin pergjigjen. Kane informuar dhe rraportuar ish oficeret e sigurimit.