Nga Evi Kokalari

🇦🇱 | Këto janë disa nga parimet për lëvizjen e re #ShqipëriaKonservatore:

▪️Liritë Individuale
▪️Tregjet e Lira
▪️Rregulli i Ligjit
▪️Anti-Korrupsioni
▪️Anti-Soros
▪️Anti-Aborti
▪️Qeveri e Kufizuar
▪️Taksat e Ulëta
▪️Dinjiteti Njerëzor
▪️Përgjegjësia Fiskale
▪️Forcimi i Klasës së Mesme
▪️Vlera të Forta Familjare
▪️Përgjegjësia Personale
▪️Besimi në Zot

#ShqipëriaKonservatore #Shqipëria e Djathtë

🇺🇸 | Here are some principles for the new #ConservativeAlbania movement:

▪️Individual Liberties
▪️Free Markets
▪️The Rule of Law
▪️Anti-Corruption
▪️Anti-Soros
▪️Anti-Abortion
▪️Limited Government
▪️Lower Taxes
▪️Human Dignity
▪️Fiscal Responsibility
▪️Strengthen the Middle Class
▪️Strong Family Values
▪️Personal Responsibility
▪️Trust in God

ConservativeAlbania #RightWingAlbania