Qytetarët shqiptarë janë ngritur kundër Maduros së Ballkanit, i cili është kapur duke vjedhur. Ky vend ka zot! Sovrani në Republikën e Shqipërisë është populli shqiptar.