KULTURE

Mirë se erdhët në protesto.al. Ne jemi të përkushtuar që t’ju ofrojmë lajmet nga Kultura Shqiptare. E themeluar në 2017. Protesto.al ka bërë një rrugë të gjatë per te informuar Shqiptaret me lajmet e fundit kudo qe ndodhen, sepse ju meritoni të jeni të informuar.