Donal J. Trump në CPAC.

Lëvizja jonë sapo ka filluar dhe ditët tona më të ndritura janë para nesh. Joe Biden pati një muaj të parë katastrofik dhe varet nga JU që të QËNDRONI DHE TA RUANI AMERIKA NGA KOMUNIZMI.

Mesazhe për të ardhmen politike të Partisë Republikane dhe të djathtës amerikane në përgjithësi.

https://youtu.be/4VDZfIvXnzI