Ti vejë gishtin kokës sepse durimi ka një kufi edhe 300 pashë nën tokë të futet do ta krehin, do t’iu bëjnë një gjyq publik ta mbajë mend gjithë Evropa nëse vazhdon me idenë për të rrëmbyer pluralizmin politik.

Nuk ka forcë në botë që ti mposhtë qytetarët.

Sali Berisha